Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpileping

Teema – Mind huvitab haridustehnoloogia valdkond üldisemalt, ja täpsemalt tahan teada, kuidas luua ja arendada digivahendite kaasamisel muutuvaid õppimise korraldusi niimoodi, et tulemuseks oleks õppijakeskne ja kaasav õppimiskultuur.

Eesmärgid – Suurimaks eesmärgiks on panustada IKT-põhiste õpimetoodikate ja -vahendite loomisse ja uudse­ tehnoloogia rakendamisse oma koolis. See on vajaduspõhine soov, sest tihti tunnen end abituna otsustamaks mis on kõigi nende digivahendite eesmärk ja kuidas need päriselt õppijat toetavad. Lihtsalt õppimise mänguliseks tegemisest ei piisa, sest digivahendite potentsiaal on palju suurem. Ma pean leidma, mis see on.

Strateegiad – Oma eesmärkide saavutamiseks tuleb mul aru saada, mida tähendab haridustehnoloogia ja millised on selle perspektiivid. Usaldan magistriõppekava ülesehitust, kus loodan, et eeldusained annavad põhjaliku ettevalmistuse hilisemaks iseloomeks ja arendustegevusteks, seetõttu pean oluliseks õppekava läbimist ette antud astmete kaupa. Lähtudes enda huvidest ja kaugema tuleviku soovist ise sisu ja meediumeid luua, valisin digitaalsete õpimängude mooduli, et õpitavat praktilisega võimalikult palju seostada ja läbi katsetada ja hakatagi ise looma.

Vahendid/ressursid – Eesmärkide saavutamiseks tuleb mul kohal olla, kaasa mõelda, õppejõudude pakutud lisamaterjalidest ja võimalustest kinni haarata ja läheneda ettetulevatele takistustele lahenduspõhiselt. Erinevatest protseduurilistest takistustest aitavad mind välja õppevideod, õpingukaaslastega arutamine ja konsulteerimine. Põhiline on mitte ootama jääda, vaid katsetada, abi küsida ja julgeda olla uudishimulik ja avatud iseenda kõhkluste osas.

Hindamine – Esmane tulemuse hindamine on tähtajaks esitatud kodused tööd. Veel võtan arvestuseks mil määral olen läbi töötanud lisamaterjale. Ootan iseendalt, et oktoobriks orienteerun õppekeskkondades ja viin kokku õppejõu näo-nime-õppeaine ja suudan peast õppesisu meenutada (sh loenguid, õpivõtted, loengutes auditooriumis kerkinud küsimused ja lahendused neile).

Koostatud vastusena ülesandele.

One thought on “Õpileping”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: